Jäsenyys

 Jäseneksi liittyminen

Jäseneksi liitytään / jäsenyys uudelleenaktivoidaan ilmoittautumalla jäseneksi. Huom! Älä maksa jäsenmaksua ilmoittautumatta ensin jäsensihteerille (ks. yhteystiedot alla). Jäsensihteeri lähettää sinulle maksuohjeet, kun otat häneen ensin yhteyttä.

Jäsenmaksujen määrä vahvistetaan vuosittain yhdistyksen syyskokouksessa.

Jäsenyyslajit ja -maksut v. 2017:
– perusjäsenmaksu 25 € /jäsen
– perhejäsenyys: perusjäsenmaksu + saman perheen jokaisesta perheenjäsenestä +10 €:n lisämaksu. Esimerkki: Jos kolmihenkisessä perheessä kaikki haluavat olla jäseniä, jäsenmaksu on yhteensä 45 € (25 €+10 €+10 € = 45 €)
– junnujäsen (alle 18-vuotiaat). Junnujäsenmaksu on 10€/junnu.

Jäsenlehteä toimitetaan kaikissa em. jäsenyyksissä 1 kpl/talous.

Yhdistyksen tukimaksu (yhdistykset, yhteisöt ym.) on 100 euroa/vuosi.

Jäsenmaksua koskevat ohjeet ilmoitetaan vuosittain Vuonisuutisissa.

Maksusuoritukset tarkistetaan vuosittain. Jos jäsenmaksu on jäänyt maksamatta, jäsenyys päättyy ja Vuonisuutiset lakkaa tulemasta. Jäsenyyden uudelleenaktivoinnin tehdään ilmoittautumalla uudelleen jäseneksi jäsensihteerille.

Alle 16-vuotias jäsen ei ole äänivaltainen yhdistyksessä, mutta on oikeutettu yhdistyksen etuihin ja saa jäsenpostia.

Osoite- ja nimenmuutokset

Muistathan ilmoittaa osoite- ja nimenmuutokset, jotta yhdistyksen posti tulee oikeaan osoitteeseen – ja oikealla nimellä! Muutokset ilmoitetaan jäsensihteerille.

Jäsenasioita hoitaa yhdistyksen jäsensihteeri Hanna Tiainen hanna.tiainen@salpaus.fi, puh. 050-554 7578.