Kilpailuehdot ja säännöt

 

Suomen Vuonohevosyhdistys ry:n ratsastus- ja hevosajokilpailuja koskevat kilpailuehdot ja -säännöt

Päivitetty 30.4.2018 hallituksen 25.4.2018 tekemän päätöksen pohjalta.

Kilpailuun ilmoittautuvan vuonohevosen tulee olla rekisteröity Suomen Hippos ry:n hevosrekisteriin vuonohevosena. Hevosella tulee olla virallinen Hippoksen hevospassi, joka tulee pyydettäessä esittää kilpailun järjestäjälle.

Polveutumisvaatimukset vuonohevosten mestaruuskilpailuissa: Osallistuakseen vuonohevosten mestaruusluokkaan hevosella tulee olla kirjattuna em. rekisteriin viisi sukupolvea*) ja sillä tulee olla viidessä polvessa jalostukseen hyväksytyt isäoriit. Muihin luokkiin osallistuvilla vuonohevosilla tulee olla kirjattuna em. rekisteriin vähintään kolme sukupolvea ja sen isäoriiden tulee olla jalostukseen hyväksyttyjä oriita.

Osallistuminen kilpailuihin voidaan evätä, mikäli hevosen rekisteritiedoissa ilmenee epäselvyyksiä tai puutteita.

Este- ja kouluratsastusmestaruusluokkiin sekä valjakkoajon mestaruuteen osallistuvan vuonohevosen tulee olla vähintään viisivuotias.  Muihin este- ja kouluratsastusluokkiin riittää neljän vuoden ikä. Käyttöajo- ja käyttöratsastusmestaruuskilpailuihin osallistuvien hevosten on oltava vähintään neljävuotiaita. Hevosen ikä lasketaan kalenterivuosittain.

Kilpailuun osallistuvan hevosen ratsastajan/kuskin tulee olla yhdistyksen jäsen. Jäsenmaksu tulee olla maksettu viimeistään ennen kilpailun alkua. Osallistuminen voidaan evätä, mikäli jäsenmaksua ei em. ajankohtaan mennessä ole maksettu.

Kilpailuun osallistuvan ratsastajan/ajurin tulee olla myös jonkin SRL:n seuran jäsen tai hänelle tulee olla Greengard.

Vuonohevosten mestaruuskilpailuissa ratsastaja saa pääsääntöisesti kilpailla vain yhdellä hevosella. Mikäli ratsastaja osallistuu kilpailuihin useammalla hevosella ja aikoo osallistua mestaruusluokkaan, on hänen ilmoitettava kilpailukansliaan etukäteen, millä hevosella hän tavoittelee vuonohevosten mestaruutta. Este- ja kouluratsastuskilpailussa sama hevonen voi osallistua kilpailuluokkaan kahdella eri ratsastajalla.

Yhdistyksen järjestämissä kilpailuissa hevonen voi tehdä korkeintaan kaksi kilpailusuoritusta per päivä.

Vuonohevosten mestaruuskilpailuissa mestaruusluokassa estekorkeus on 80 cm, arvostelu AM 5 (erillinen uusinta 90 cm). Muiden luokkien estekorkeudet: 45/50 cm ja 70 cm. Kouluratsastuksessa mestaruusluokan taso on HeA. Muiden luokkien tasot: HeC ja HeB. Järjestäjä päättää luokat vuosittain.

Osallistuakseen vuonohevosten koulumestaruusluokkaan ratsukolla tulee olla hyväksytty tulos vähintään helposta B:stä 1-tasolla. Osallistuakseen vuonohevosten estemestaruusluokkaan ratsukolla tulee olla hyväksytty tulos vähintään 1-tasolta 70 cm:n luokasta.

Junioreiden palkitseminen. Vuonohevosten mestaruuskilpailuissa palkitaan parhaat juniorit este- ja kouluratsastuksessa. Parhaat juniorit valitaan kaikista luokista, mestaruusluokka mukaan lukien, mikäli junioreita kilpailee mestaruusluokassa.

Muilta osin kilpailuissa noudatetaan SRL:n sääntöjä. Ajurin/groomin osalta vuonohevosten valjakkomestaruuskilpailuissa noudatetaan SRL:n asianomaisia sääntöjä.

Sääntöihin tulevista muutoksista ja poikkeuksista päättää yhdistyksen hallitus.

*  viisi sukupolvea = ko. yksilö + neljä sukupolvea puhdasrotuisia vuonohevosia. Hevospassin kaikki ruudut tulee olla täynnä.

Käyttöajo- ja käyttöratsastus – kilpailusäännöt

Käyttöratsastussäännöt JUF 2018
Käyttöajokilpailusäännöt JUF 2018