Yhteys – contact


Hallituksen puheenjohtaja/Chairman
:
Jari Olkkonen (Mr.),  jariolkkonen@gmail.com, p. 0500 925 669

Varapuheenjohtaja/Vice Chairman:
Elin Magnusson, magnussonelin1@gmai.com

Jalostustusvastaava/Breeding Consultant:
Gunilla Awellan (Ms.), nilla@taraldset.nu, p. 0440 873 066

Jäsensihteeri/Membership Secretary:
Jonna Heino (Ms.), jonna.heino@hotmail.com.

Yhdistyksen sihteeri/Board Secretary:
Taru Uotila (Ms.), uotilataru@gmail.com.

Rahastonhoitaja/Treasurer:
Tarja Ahonen (Ms.), taraho@utu.fi

Myyntitavaravastaava/ Product sales
Nelli Helin (Ms.), helin.nelli@gmail.com, 040-1912619

Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä keneen tahansa hallituksen jäseneen. Hallituksen yhteystiedot, ks. Hallinto.

Association’s board, see Hallinto.