Rotumääritelmä

Vuonohevonen tulee säilyttää puhdasrotuisena.

Väri  
Alkuperäiset rodulle ominaiset värit ja merkit tulee säilyttää. Kaikki hyväksytyt vuonohevosen värit ja niiden eri sävyt tulee huomioida. Niitä värejä ja merkkejä, jotka eivät ole rodulle ominaisia, ei tule hyväksyä. Pieni tähti voidaan hyväksyä tammalla. Sen halkaisija ei saa olla suurempi kuin 5 cm. Valkoiset merkit eivät ole sallittuja oriilla.

Pää
Vuonohevosen pää on pieni ja selväpiirteinen. Otsa on leveä ja tasainen. Profiili on lyhyt ja suora tai kovera. Silmät ovat suuret, kirkkaat ja ilme on rauhallinen. Erityisesti oriilla on voimakkaat ja selväpiirteiset leukaperät. Korvat ovat pienet, tylpät ja ne ovat riittävän etäällä toisistaan.

Kaula
Kaulan tulee olla ylösasettunut ja kohtuullisen pitkä. Vuonohevosella on taipumusta lyhyeen kaulaan. Toivottavaa on, että vuonohevosen jalostustavoitteessa otetaan huomioon ratsastus- ja ajokäyttö, minkä vuoksi kaulan pituuteen tulee kiinnittää huomiota. Erityisen tärkeää on pitkä niska sekä hyvä pään ja kaulan liittymä. Kaulan ylälinja on kaareva ja erityisesti oriilla on vahva kaulan lihaksisto. Jouhet ovat jäykät ja harjan tulee olla leikattu. Harjan keskiosa on tumma ja uloimmat jouhet ovat vaaleat.

Lapa ja säkä  
Lavan tulee olla pitkä ja viisto. Olkavarsi on pitkä, jolloin se antaa edellytyksen pitkälle askeleelle. Lavan tulee olla lihaksikas ja hyvin liittynyt runkoon. Kyynärpäiden tulee osoittaa taaksepäin. Sään tulee olla pitkä ja selväpiirteinen.Korkea säkä on toivottava.

Runko
Runko antaa tilaa sydämelle ja keuhkoille, minkä vuoksi sen tulee olla syvä ja kylkiluiden tulee olla hyvin kaareutuneet. Rinnan tulee olla leveä ja sivustapäin katsottuna hyvin kaareutunut. Oriilla on yleensä leveämpi rinta kuin tammoilla.

Selkä ja lanne
Selän tulee olla lyhyt ja lihaksikas. Lanne on lyhyt, leveä ja lihaksikas. Lanteen ja lautasten liittymän tulee olla tasainen.

Lautanen ja reisi
Lautasen tulee olla pitkä, leveä ja lihaksikas. Tammoilla on yleensä leveämpi lautanen kuin oriilla. Reiden tulee olla leveä ja lihaksikas sekä sivusta- että takaapäin katsottuna. Lautasen tulee olla hieman laskeva. Pitkä lautanen ja reisi edesauttavat takajalkojen hyvää työskentelyä. Hännän kiinnityskohta ei saa olla alhaalla.

Koipi ja kyynärvarsi
Koiven ja kyynärvarren tulee olla pitkähköjä, leveitä ja lihaksikkaita.

Kinner ja etupolvi
Etupolvien tulee olla yhtä suuret ja samanmuotoiset. Sama koskee myös kinnerniveliä. Toivottavaa on, että nivelet ovat suuret ja leveät sekä edestä- että sivustapäin katsottuna. Kasvuhäiriöitä ei saa esiintyä. Nivelien ja säärien liittymän tulee olla tasainen. Suorat tai kiverät kintereet eivät ole toivottavia. Edestä- ja takaapäin katsottuna jalka-akseleiden tulee olla suorat (kyynärvarsi-, koipi- ja sääriluu).

Sääri
Pituus, ympärysmitta ja laatu ovat tärkeitä. Säärien tulee olla leveät. Kun etupolvien, kintereiden ja vuohisten liittymät sääreen ovat tarpeeksi leveät, sääriluu on vahva. Liikaluut eivät ole hyväksyttäviä. Vammojen aiheuttamat liikaluut tulee erottaa kasvuhäiriöistä.

Vuohisnivel ja vuohinen
Vuohisen tulee olla samassa kulmassa kuin normaalistivuoltu kavio. Vuohisen pituuden tulee olla sellainen, että se mahdollistaa joustavat liikkeet. Vuohisnivelien tulee olla selväpiirteiset. Pienet vuohisnivelet ovat heikot.

Kaviot
Kavioissa tulee olla hyvin holvautunut antura, säteen tulee olla leveä ja pehmeä, eivätkä kaviot saa olla ahdaskantaiset. Suuri kannatinpinta on toivottava, mutta lattakavio ei ole hyväksyttävä.

Kokonaisvaikutelma
Vuonohevonen on lihaksikas ja pirteä hevonen, jolla on selvä sukupuolileima. Se on rohkea ja kärsivällinen. Liikkeet ovat energiset, tahdikkaat, matkaavoittavat ja joustavat siten, että se liikkuu hyvin sekä tiellä, maastossa että ratsastus- ja ajoalueilla.