Yhdistys

Suomen Vuonohevosyhdistys ry on rotuyhdistys. Se on perustettu vuonna 1988. Yhdistyksen jäseninä on rodun kasvattajia sekä erilaisia vuonohevosharrastajia ja muita rodun ystäviä. Jäsenyys ei edellytä vuonohevosen omistamista.

– jäseniä n. 150-170 (määrä vaihtelee vuosittain)
– julkaisee 2 kertaa vuodessa suomen- ja ruotsinkielisenä ilmestyvää jäsenlehteä ”Vuonisuutiset – Fjordingnytt”
– järjestää/organisoi rotu- ja jalostusarvostelutilaisuuksia,  jäsentapahtumia ja kilpailuja kuten vuosittaiset vuonohevosten mestaruuskilpailut ja yhdistyksen kesätreffit
– tekee yhteistyötä muiden Suomen rotuyhdistysten kanssa
–  pitää yhteyttä/tekee yhteistyötä naapurimaiden vuonohevosyhdistysten kanssa, erityisesti Norjan kanssa
– on Suomen Hippos ry:n jäsen

– tavoitteet:

* edistää puhdasrotuisen ja hyvän norjanvuonohevoskannan jalostusta ja kasvatusta Suomessa
* tehdä tunnetuksi rodun monipuolisia käyttömahdollisuuksia
* neuvoo ja auttaa puhdasrotuisten norjanvuonohevosten hankinnassa.

Norjanvuonohevonen on vanhimpia alkuperäisrotuja. Rion biodiversiteettiä koskevan sopimuksen sekä EU:n komission päätöksen perusteella Norja on rodun alkuperämaa: se vastaa rodusta ja rodun ominaispiirteiden säilymisestä. Suomen Vuonohevosyhdistys ry toimii Suomessa rodun hyväksi erityisesti  jalostuksessa ja kasvatuksessa noudattaen rodun alkuperämaan periaatteita. Suomen Vuonohevosyhdistyksen jäsenenä tuet yhdistyksen toimintaa ja edesautat puhdasrotuisen norjanvuonohevosrodun säilymistä.